Frivillige organisasjoner kan nå søke driftstilskudd

Frivillige organisasjoner med aktivitet for barn og unge, private samfunnshus og forsamlingslokaler samt idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke om driftstilskudd. Søknadsfristen er 15.april.

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Private samfunnshus og forsamlingslokaler kan søke om tilskudd til å dekke prioriterte investeringsbehov og bidra til mer bærekraftig og robust drift. Hus med dokumentert aktivitet og stor lokal dugnadsinnsats prioriteres.

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.april. Retningslinjer og søknadsskjema finnes her

Mer informasjon

For mer informasjon og veiledning, kontakt kulturrådgiver Nina Guzman Toft på e-post nina.guzman.toft@lier.kommune.no eller telefon 32 22 02 52.