Nye smitteverntiltak i Lier

Lier kommune følger de nasjonale rådene for smitteverntiltak. Det betyr blant annet stans i alle innendørs fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger frem til 19. januar 2021. Ungdomsskolene går over til rødt nivå.

Søndag 3. januar kom regjeringen med nye nasjonale smitteverntiltak som varer frem til 19. januar 2021 (en dag lenger enn tidligere varslet).

Lier kommune har en egen forskrift som regulerer smitteverntiltak lokalt, og denne forskriften er nå revidert i lys av de nye, nasjonale retningslinjene.

De viktigste endringene i Liers forskrift er:

  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs stanses frem til 18. januar.

  • Skjenkestopp innføres ved serveringssteder i Lier.

  • Det blir gjort en ny vurdering av tiltakene 19. januar.

- Lier kommune innfører nå strengere regler og anbefalinger i tråd med de nasjonale retningslinjene. Vi håper vi kan åpne opp igjen så snart som mulig. Med vaksineringen som starter opp nå i uke 1 er det lys i enden av tunnelen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.        

Her kan du lese Lier kommunes reviderte koronaforskrift

Revidert veileder til forskriften

Ungdomsskoler på rødt nivå

Lier kommune følger i tillegg anbefalingen om å innføre rødt nivå på ungdomsskolene frem til 19. januar.

Dette innebærer færre elever per gruppe, mer digital undervisning og mer uteskole.

Veileder om smittevern i ungdomsskolen

Barnehagene og barneskolene skal fortsatt drives på gult nivå.

Veileder om smittevern i barnehage

Veileder om smittevern i barneskole  

Besøk hjemme

I tråd med de nasjonale føringene fraråder Lier kommune å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk, men unntak av de som mottar nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

I anbefalingen fra regjeringen går det frem at aleneboende kan ha besøk av/besøke en til to faste venner eller en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.    

Besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Vaksineringen ved sykehjem i Lier starter opp i uke 1. For helse- og omsorgsinstitusjoner anbefaler Lier kommune likevel at pårørende utsetter besøk til etter at første runde med vaksinering er gjennomført.

Vi anbefaler også at det kun er de nærmeste pårørende som kommer på besøk.