Her er reglene for jule- og nyttårsfeiring i Lier

Fra 23. desember til og med 1. januar kan du arrangere eller delta på til sammen to private sammenkomster med inntil ti gjester. Dette antallet kommer i tillegg til husstandens medlemmer.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal sier liungene har gjort en god innsats mot smitten i lang tid.

- Det må vi fortsette med. Jeg håper likevel åpningen for noen flere gjester i løpet av julehøytiden gir rom for en minnerik og smittefri julefeiring, sier ordføreren.  

Når det nå åpnes for at flere kan samles ved noen anledninger i julen, øker også risikoen for smitte.

- Vi anbefaler derfor alle om å ha en lav terskel for å teste seg, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

informasjonssiden vår om korona finner du oversikt over når testklinikken i Lierbyen er åpen i julen.

Endringer i lokal forskrift

Lier kommune har en egen forskrift om smitteverntiltak for å forhindre koronasmitte. Denne gjelder alle som oppholder seg i Lier, uavhengig av hvor du bor.

Kommunestyret vedtok forskriften 1. desember 2020. Kommunedirektøren har fått delegert fullmakt til å endre forskriften, og 16. desember gjorde kommunedirektøren noen endringer.

Gudstjenester og kirkevandring

I tillegg til regelen om at du kan arrangere eller delta på til sammen to private sammenkomster med inntil ti gjester i julen, er det åpnet for at inntil 50 personer kan samles til gudstjenester og kirkevandringer i kristne trossamfunn i perioden fra 23. desember til og med 1. januar.

Arrangementer for vanskeligstilte

Det åpnes også for arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner eller kommunale aktører i perioden fra 23. desember til og med 1. januar, så sant antall deltakere ikke er flere enn 20 av gangen.

Revidert forskrift og veileder

Den reviderte forskriften gjelder fra 17. desember og inntil videre.  

Her kan du lese revidert forskrift om smittetiltak i Lier

Revidert veilederen til forskrift om smittetiltak i Lier