Hopp til innhold

Kan søke om midler til tiltak innen helse, omsorg og velferd

Utvalg for helse, omsorg og velferd har en «ekstrapott» med midler til fordeling til lag, foreninger og kommunale virksomheter i 2024. Halvparten av midlene skal fordeles i første møterunde på nyåret. Søknadsfristen er 31. desember 2023.

Kommunestyret har vedtatt at utvalg for helse, omsorg og velferd to ganger i året kan fordele midler til lokale lag, foreninger og kommunale virksomheter som gir tilbud til Liers befolkning.  

Halvparten av de aktuelle midlene for 2024 skal fordeles i første møterunde i 2024.  

Søknader til denne møterunden har derfor søknadsfrist 31. desember 2023.

Søknaden sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no

Merk søknaden og emnefeltet i e-posten med «Søknader om midler fra utvalg for helse, omsorg og velferds disposisjonskonto 2024»