Hopp til innhold

Snart starter arbeidet med vei og grøntarealer ved det nye sykehuset

Signerte avtale: Bak f.v. Almir Lucicanin og Joacim Sveberg fra Marthinsen og Duvholt, Benjamin Ashton, Jostein Lund Olsen og Vidar Gustavsen fra Lier VVA og Tormod Sola fra Helse Sør-Øst. Foran f.v. Øyvind Utne Larsen i Marthinsen og Duvholt og Obed Otto Lopes Scacht i Lier VVA.
Lier vei, vann og avløp KF (Lier VVA) er byggherre for etablering av flomsikret adkomstvei til det nye sykehuset på Brakerøya. Dette omfatter også avløp og elektro, samt grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken. Arbeidene skal starte etter sommeren.

Denne uken inngikk Lier VVA en kontrakt med entreprenøren Marthinsen og Duvholt AS for gjennomføring av prosjektet.

I tillegg til etablering av adkomstvei til sykehuset fra øst med tilkobling til Strandbrua, omfatter en stor del av prosjektet åpning av Nøstebekken fra lukket kulvert til åpen bekk. Prosjektet har et stort miljøfokus, og det skal tilrettelegges for biologisk mangfold og rensing av overvann før det renner ut i fjorden.

Legges til rette for senere arbeid i fjordbyen

Lier kommune er byggherre for den delen av infrastrukturen til sykehuset som ligger i Lier. Det er også Lier VVA som skal drifte dette når alt står ferdig.

Når det nå skal planlegges og bygges, legges det samtidig til rette for fremtidige behov i fjordbyen, som drikkevannsforsyningen.

Stort miljøfokus

Da entreprenør til prosjektet skulle velges, ble det lagt spesielt stor vekt på forståelse for prosjektet og viktigheten av et miljøfokus.

– Vi er veldig godt fornøyd med entreprenør Marthinsen og Duvholt AS. De scoret veldig høyt på forståelse av hva vi ønsker med prosjektet, og forpliktelsen til miljøtiltak, sier Benjamin Ashton, prosjektleder hos Lier VVA.

Lier VVA samarbeider med Helse Sør-Øst og Glitrevannverket på dette prosjektet.

Planleggingsarbeidet starter i april, med fysisk oppstart etter sommeren. Målet er at prosjektet skal være ferdig vår/sommer 2025.