Hopp til innhold

Anbefaler å legge på steinmasser

Fredag 8. oktober var en geotekniker på befaring i Lierbyen der det har vært en utglidning av jordmasser. Geoteknikeren konkluderer med at det ikke er fare for bygningene i nærheten, men at de løse jordmassene bør erstattes med steinmasser.

Tirsdag denne uken ble det meldt om utglidning av jordmasser langs Lierelva i nærheten av Bruveien 9. Lier kommune kontaktet NVE og politiet, og Lier VVA sperret av området. NVE vurderte det slik at det ikke var behov for å evakuere boligene.

Etter fredagens befaring med geotekniker har Lier kommune fått råd om at jordmassene som har sklidd ut bør fjernes og erstattes av steinmasser. Det vil innebære rundt 200 kubikk med stein, eller ca. 20 lastebillass.

Geoteknikeren som var på befaring skal nå sende et geoteknisk notat til kommunen, der anbefalingen blir beskrevet nærmere. Lier kommune får dette notatet i løpet av neste uke. Deretter starter vi planleggingen av hvordan tiltaket skal gjennomføres.