Hopp til innhold

Venter stigende vannstand i Holsfjorden

Frem mot helgen 11.- 13. august 2023 er det ventet at vannstanden i Holsfjorden stiger med to meter fra normalnivå. Kommunen og beredskapsmyndighetene følger situasjonen nøye.  

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) prognoser viser at vannstanden i Holsfjorden vil stige til kotehøyde 66 inn mot helgen. Det tilsvarer en stigning på to meter fra normalnivå.

Lier kommune og beredskapsmyndighetene følger situasjonen nøye med tanke på hvordan dette påvirker Modumveien, Øverskogveien og området ved Svangstrand.

Vi anbefaler alle å følge med og ta forholdsregler.

Hva kan du gjøre selv?

Hold deg oppdatert om situasjonen.

  • Sjekk varsom.no
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner og lignende.

  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  • Hold deg unna områder med stor vannføring.

  • Sikre båter i Holsfjorden.

Har du fått vann i kjelleren?

Husk at det kan være farlig dersom vannet kommer i kontakt med det elektriske. Før du går ned i kjelleren, er det derfor viktig at du kopler fra strømmen til alle rom som er oversvømte.

Drammensregionens brannvesen IKS har nå ikke kapasitet til annet enn nødsituasjoner, og rykker bare ut for å fjerne vann dersom det står om liv og helse.

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva du skal gjøre for å fjerne vannet.

Skulle det bli behov for evakuering er det politiet og nødetatene som har ansvaret.