Andre aktuelle kunngjøringer

 • Bruksendring Vestsideveien 100

  Les mer

 • Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

  Les mer

 • Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen

  Åpen prekvalifisering for kunstnere – kunst som katalysator for stedsutvikling i Fjordbyen i Lier og Drammen.

  Les mer

 • Høring om forslag til lokal forskrift om sykehjemsplass

  Les mer

Sist oppdatert: 11. september 2014