Hopp til innhold

Folkehelsedata

God oversikt bidrar til god folkehelse. Formålet er å sikre at vi gjør de rette tingene, på rett måte til rett tid og oppnår ønsket effekt av folkehelsearbeidet.

Gå til

Målsetting

Oversikt på folkehelsedata.

Status

God oversikt gir bedre folkehelse

Folkehelsedata 2023 er sammenstilt i oversiktrapport (jmf § 5 folkehelseloven) og synliggjør folkehelseutvikling i Lier 2016-2023. Forrige oversiktsrapport er fra 2022. 

Hovedpunkter fra sammenstilling av folkehelsedata 2023: 

1. Smart med satsning på helsefremmende samfunnsutvikling og sosial bærekraft

Folkehelsedata viser at det er smart med satstning på helsefremmende samfunnsutvikling

 • Smart for den enkelt liung 
 • Smart for lokalsamfunnet 
 • Smart for bærekraft og spesielt sosial bærekraft

Folkehelsedata viser at alle folkehelseaktørene bidrar for å nå målet om god folkehelse i Lier; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Kort sagt - vi er sammen om satsning på sosial bærekraft og et helsefremmende liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

2. Folkehelsedataene må være kjent 

Folkehelsedataene skal danne grunnlag for veivalg i planarbeid og folkehelsetiltak. God oversikt gir bedre folkehelse ved å:

 • Gi konkret og spesifikk kunnskap om folkehelsa i Lier
 • Identifisere lokale folkehelseutfordringer 

3. Systematisk folkehelsearbeid

Folkehelseutfordringene følges opp i Handlingsdel til folkehelsestrategien. Handlingsdel til folkehelsestrategien presiserer hvordan beholde og bedre folkehelsa i Lier. Det er konkretisert ti prioriterte folkehelseområder det skal jobbes strategisk med. Se modell for utvikling av helsefremmende liersamfunn.

4.  Opprettholde folkehelsesatsning på områder med positiv utvikling

Folkehelsedata viser at Lier på flere områder har positiv og ønsket folkehelseutvikling. Lier er på rett vei med variert, helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet. Men skal den positive utviklingen fortsette, må folkehelseinnsatsen opprettholdes. 

5. Styrke folkehelsesatsning på områder med utvikling som bekymrer

Der folkehelsedata viser folkehelseutvikling som bekymrer må folkehelseinnsatsen styrkes. Dette gjelder spesielt:

 • Sosiale ulikheter – lavinntekt, barnefattigdom og utenforskap
 • Psykisk helse – ensomhet, depresjon og angst
 • Tidlig innsats barn og unge – skolevegring og atferd som utfordrer
 • Levevaner – stillesitting og fedme  

Folkehelseutfordringene følges opp i handlingsdel til folkehelsestrategien.

Det er 10 prioriterte folkehelseområder 

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Folkehelsedata
 3. SAL - Sunne og Aktive Liunger
 4. Hodebra og mental sunnhet
 5. Unge i arbeid og utdanning
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe 

Modell for utvikling helsefremmende samfunn

Nyttige lenker folkehelsedata

Under følger lenker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Lier.

Sist oppdatert: 06. mars 2024

Fant du det du lette etter?