Hopp til innhold

Folkehelsedata

God oversikt bidrar til god folkehelse. Formålet er å sikre at vi gjør de rette tingene, på rett måte til rett tid og oppnår ønsket effekt av folkehelsearbeidet.

Gå til

Målsetting

Bedre oversikt på folkehelsedata.

Status

God oversikt gir bedre folkehelse

Folkehelsedata 2022 er sammenstilt i oversiktrapport (jmf § 5 folkehelseloven) og synliggjør folkehelseutvikling i Lier 2016 - 2022. Forrige oversiktsrapport er fra 2016. 

Hovedpunkter fra sammenstilling av folkehelsedata 2022: 

1. Smart med satsning på helsefremmende samfunnsutvikling og sosial bærekraft

 • Smart for den enkelt liung 
 • Smart for lokalsamfunnet 
 • Smart for bærekraft og spesielt sosial bærekraft

2. Opprettholde folkehelsesatsning på områder med positiv utvikling

På flere områder er Lier på rett vei med helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet, men skal den positive utviklingen fortsette må folkehelseinnsatsen opprettholdes. 

3. Styrke folkehelsesatsning der folkehelsedata viser folkehelseutvikling som bekymrer

Der folkehelsedata viser folkehelseutvikling som bekymrer må folkehelseinnsatsen styrkes. Dette gjelder spesielt:

 • Sosiale ulikheter – lavinntekt, barnefattigdom og trangboddhet
 • Psykisk helse – ensomhet 
 • Barn og unge – tidlig innsats
 • Levevaner – stillesitting og fedme  

4. Folkehelsedataene må være kjent 

Folkehelsedata skal danne grunnlag for veivalg i planarbeid og folkehelsetiltak.

 • Sammen utvikler vi et helsefremmende liersamfunn   

5. Folkehelseutfordringene følges opp i handlingsdel til folkehelsestrategien.

For perioden 2020-2023 er det 10 prioriterte folkehelseområder 

 1. Folkehelse i planlegging
 2. Folkehelsedata
 3. SAL - Sunne og Aktive Liunger
 4. Hodebra og mental sunnhet
 5. Unge i arbeid og utdanning
 6. BUA - både utstyr og aktivitet
 7. Lieropplevelser
 8. Friskliv og mestring
 9. Gode nærmiljøer
 10. Folkehelsegruppe 

Modell for utvikling helsefremmende samfunn

Nyttige lenker folkehelsedata

Under følger lenker til rapporter og kartlegginger om folkehelsen i Lier.

Sist oppdatert: 07. oktober 2022

Fant du det du lette etter?