Hopp til innhold

Gjør noe aktivt og meningsfylt – sammen

Aktivt, sammen, meningsfylt: Hver uke arrangerer Lier frisklivssentral turer og treninger du kan være med på. Her er en gjeng samlet for gåtur til Fosskollen.
Psykisk helse er et satsningsområde for regjeringen, særlig kampanjen ABC. I Lier kommune er vi allerede godt i gang.

Gjør noe aktivt og meningsfylt – sammen! Slik som denne gjengen (bildet) som tidligere i uka gikk tur til Fosskollen i fellesskap.  

Ifølge folkehelsemeldingen, som ble publisert i slutten av mars, vil regjeringen satse på ABC-kampanjen. Stikkordene er nettopp å gjøre noe aktivt, sammen og meningsfylt. 

I Lier kommune har vi allerede etablert ABC for mental sunnhet, også kalt “Hodebra”.

Her kan du lese mer om Hodebra

Skal forebygge psykiske plager

Regjeringen trekker frem psykisk helse som ett av de viktigste satsningsområdene fremover.  

– I folkehelsemeldingen lanserer vi ABC-kampanjen som en nasjonal metode for å styrke psykisk folkehelse og å forebygge psykiske plager, psykiske lidelser og ensomhet, forteller helseminister Ingvild Kjerkol. 

Her kan du lese mer om folkehelsemeldingen 

Hodebra startet i Trøndelag, der de tok i bruk ABC-konseptet. ABC er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i befolkningen. ABC, som originalt står for act, belong og commit på engelsk, ble utviklet av forskningsmiljøer i Danmark og Australia. 

Mange tilbud i Lier kommune

Lier kommune har en rekke tilbud som kan dekke alle tre punkter i ABC. På bildene ser du en blid og fornøyd gjeng som i regi av Lier frisklivssentral trener eller går turer sammen hver uke. Lier frisklivssentral har mye spennende opplegg, og hvis du vil ha råd og veiledning om hvordan du kan bli mer aktiv er det bare å ta kontakt. 

E-post: lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

ABC skal bidra til å øke mental sunnhet. Å være mentalt sunn betyr at du fungerer godt i hverdagen, i samspill med andre og at du for det meste har det godt med deg selv og livet ditt. 

Du kan også sjekke ut Lieropplevelser, Lier bibliotek, aktivitetskalenderen eller aktivitetskalenderen for 60+

Trenger du tips til Hodebra-aktiviteter? Her får du 100