Hopp til innhold

Personer med funksjonsnedsettelse

Gå til

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Lier kommune har flere tilbud til barn og unge under 18 år og deres familie/pårørende.

Hjelpetjenestene for barn og unge (0 - 18/23 år) i Lier består av:

Sammen med barnehager og skoler skal alle hjelpetjenestene sikre at utsatte barn og unge
får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Kontaktinformasjon

Hvis du er i tvil om hvilken hjelpetjeneste du skal henvende deg til, ta direkte kontakt med
en av tjenestene, så vil de hjelpe deg videre.

Telefon: 32 22 01 00
E-post: postmottak@lier.kommune.no

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

Et godt sted å være, et godt sted å bo.

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av ti boligenheter, fordelt på seks avdelinger:

 • Bratromveien 3/5 bofellesskap
 • Tranbylia bofellesskap
 • Lierstranda bofellesskap
 • Eikeliveien bofellesskap 7/9/11
 • Saueveien bofellesskap
 • Glitre bofellesskap og kompetansesenter.

Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 90 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA-ordninger.

Beboerne får tjenester utfra den enkeltes vedtak. De får bistand utfra sine behov, til dagliglivets aktiviteter både i og utenfor hjemmet. De fleste beboerne har dagaktiviteter, enten i form av skole eller arbeid eller aktiviteter i virksomhetens regi.

Høsten 2021 åpnet det en liten kafé på Liertun, der noen av våre beboere har sin daglige aktivitet. Dette er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene. 

Mange av beboerne våre har en aktiv fritid, der virksomhetens ansatte bistår. Eksempler på fritidsaktiviteter er Liunggjengen, fotball og håndball, tilrettelagte turer med turistforeningen, Megabandet i Drammen mm.

Virksomheten har en stor gruppe ansatte. Med vikarer har vi rundt 370 personer som er tilknyttet virksomheten. Disse har ulik bakgrunn og erfaring, men kjennetegnes av engasjement for våre beboere. Miljøterapeutene i virksomheten har utdanning på bachelornivå, enten innen for helse- og sosialfaglige fag eller innenfor pedagogikk.

Kontaktinformasjon

Tommy Gustavsen, virksomhetsleder
Telefon: 40 09 82 38
E-post: tommy.gustavsen@lier.kommune.no

Ann Kristin Frivoll, avdelingsleder Eikeliveien 7 og 11 bofellesskap
Telefon: 95 18 59 79
E-post:ann.kristin.frivoll@lier.kommune.no 

Eirin Jacobsen, avdelingsleder Saueveien bofelleskap
Telefon: 95 23 04 17
E-post: eirin.jacobsen@lier.kommune.no

Nina Melheim Ivarsson, avdelingsleder Lierstranda bofellesskap
Telefon: 472 36 397
E-post: nina.melheim.ivarsson@lier.kommune.no

Bjørnar Børdahl Hoel, avdelingsleder Bratromveien 3 og 5 bofellesskap
Telefon: 918 66 141
E-post:  bjornar.bordahl.hoel@lier.kommune.no  

Helene Næss Dahler, avdelingsleder Tranbylia bofellesskap
Telefon: 95 73 38 36
E-post: helene.ness.dahler@lier.kommune.no 

Stig Bergmann, avdelingsleder Glitre bofellesskap og kompetansesenter
Telefon: 40 91 82 91
E-post: stig.bergmann@lier.kommune.no

Lisa Dahnke Gehrt, avdelingsleder Eikeliveien 9
Telefon: 93 24 61 25
E-post: lisa.dahnke.gehrt@lier.kommune.no

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet.

Hvem kan søke?
Du som bor hjemme eller oppholder deg i Lier kommune og: 

 • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
 • har omfattende behov for hjelp av varig karakter.
 • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter.
 • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Å være bruker av BPA krever vedtak fra kommunen. Du må fylle ut en søknad hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden skal sendes til vedtakskontoret som gjør en vurdering av hjelpebehovet. Bruk søknadsskjema nederst på denne siden.

Fritidskontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. I Lier kommune bruker vi fritidskontakt i stedet for støttekontakt som begrep.

Hvem kan søke?
Barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Lier og: 

 • trenger motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.
 • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Det er ofte privatpersoner uten en spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter. 

Å få fritidskontakt krever vedtak fra kommunen. Du må fylle ut en søknad hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden skal sendes til vedtakskontoret som gjør en vurdering av hjelpebehovet. Bruk søknadsskjema nederst på denne siden.

Her kan du lese mer om du ønsker å bli fritidskontakt

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tjenester knyttet til helse og omsorg 

Skjemaet leveres etter utfylling til vedtakskontoret.
Postadresse: Vedtakskontoret i Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier
Besøksadresse: Bruveien 2, 3400 Lier

Sist oppdatert: 21. august 2023

Fant du det du lette etter?