Hopp til innhold

Oppvekst, kultur og idrett

Oppvekstplan for Lier kommune

Oppvekstplanen «Sammen om god oppvekst 2024 - 2023» er nå lagt ut til høring. Vi ønsker dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 2. februar 2024.

Oppvekstplan for Lier kommune

Kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027

«La det blomstre - mestring og vekst gjennom kreativ utfoldelse – kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027» er nå ute på høring. Frist for innspill er 6. juni 2023.

Kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager er ute på høring. Du kan komme med innspill innen 10. mai 2023

Forslag til kommunale barnehagevedtekter i Lier kommune

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027 

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027 er ute på høring. Du kan kommen med innspill frem til 27. oktober 2022. 

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027

Skolebehovsplan Lier kommune 2022-2042

Skolebehovsplanen for Lier kommune 2022-2042 er nå ute på høring, og du kan komme med innspill frem til 28. oktober.

Skolebehovsplan Lier kommune 2022-2042

Høring - anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett 

Har du innspill til anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett 2022-2026? Du kan gi dine innspill innen 14. mars 2022. 

Høring - anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett

Høring - navneendring Lier stadion

Lier kommune ønsker å endre navn på området Lier stadion til Stoppen idrettspark. Se vedlagt politisk sak for mer informasjon. Innspill til høringen kan sendes innen 31. mars 2022.

Høring - navneendring Lier stadion

Barnehagebehovsplan 2020-2034

Barnehagebehovsplan 2020-2034

Åpen prekvalifisering – utlysning av kunstprosjekt for Fosshagen ressurssenter for demens – byggetrinn 2

Lier kommune inviterer kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt for Fosshagen Ressurssenter – byggetrinn 2.

Åpen prekvalifisering – utlysning av kunstprosjekt for Fosshagen ressurssenter for demens – byggetrinn 2

Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen

Åpen prekvalifisering for kunstnere – kunst som katalysator for stedsutvikling i Fjordbyen i Lier og Drammen.

Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen 

Sist oppdatert: 02. november 2023