Hopp til innhold

Oppvekst, kultur og idrett

Forslag til forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Lier kommune

Lier kommune foreslår kommunal forskrift om skoleregler for de offentlige grunnskolene i kommunen. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov, § 10-7 som stiller krav om at skoleregler fastsettes som forskrift. Frist for innspill er fredag 19. april 2024.

Forslag til forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Lier kommune

 

Forslag til forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ved offentlige grunnskoler i Lier kommune  

Lier kommune foreslår kommunal forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring for de offentlige grunnskolene i Lier kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov § 2-2 (4), som stiller krav til at regler for permisjon fastsettes som en forskrift. Frist for innspill er fredag 19. april 2024.

Forslag til forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ved offentlige grunnskoler i Lier kommune

 

Forslag til forskrift om skole- og feriedager 2024-2025 ved offentlige grunnskoler i Lier kommune 

Lier kommune foreslår kommunal forskrift om skole- og feriedager 2024-2025 for de offentlige grunnskolene i Lier kommune. Høringsfristen er fredag 19. april 2024.

Forslag til forskrift om skole- og feriedager i 2024/2025 for de offentlige grunnskolene i Lier kommune.

Forslag til forskrift om hovedmål ved offentlige grunnskolen i Lier kommune

Lier kommune foreslår kommunal forskrift om hovedmål ved de offentlige grunnskolene. Høringsfrist er fredag 19. april 2024. 

Forslag til forskrift om hovedmål ved offentlige grunnskolen i Lier kommune.

Forslag til forskrift for skolefritidsordningene i Lier kommune  

Lier kommune foreslår kommunal forskrift for skolefritidsprdningene i kommunens offentlige grunnskoler. Høringsfrist er fredag 19. april 2024. 

Forslag til forskrift for skolefritidsordningen i Lier kommune. 

Oppvekstplan for Lier kommune

Oppvekstplanen «Sammen om god oppvekst 2024 - 2023» er nå lagt ut til høring. Vi ønsker dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 2. februar 2024.

Oppvekstplan for Lier kommune

Kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027

«La det blomstre - mestring og vekst gjennom kreativ utfoldelse – kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027» er nå ute på høring. Frist for innspill er 6. juni 2023.

Kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager er ute på høring. Du kan komme med innspill innen 10. mai 2023

Forslag til kommunale barnehagevedtekter i Lier kommune

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027 

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027 er ute på høring. Du kan kommen med innspill frem til 27. oktober 2022. 

Kvalitetsplan for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027

Skolebehovsplan Lier kommune 2022-2042

Skolebehovsplanen for Lier kommune 2022-2042 er nå ute på høring, og du kan komme med innspill frem til 28. oktober.

Skolebehovsplan Lier kommune 2022-2042

Høring - anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett 

Har du innspill til anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett 2022-2026? Du kan gi dine innspill innen 14. mars 2022. 

Høring - anleggsplan for fysisk aktivitet, friluft og idrett

Høring - navneendring Lier stadion

Lier kommune ønsker å endre navn på området Lier stadion til Stoppen idrettspark. Se vedlagt politisk sak for mer informasjon. Innspill til høringen kan sendes innen 31. mars 2022.

Høring - navneendring Lier stadion

Barnehagebehovsplan 2020-2034

Barnehagebehovsplan 2020-2034

Åpen prekvalifisering – utlysning av kunstprosjekt for Fosshagen ressurssenter for demens – byggetrinn 2

Lier kommune inviterer kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt for Fosshagen Ressurssenter – byggetrinn 2.

Åpen prekvalifisering – utlysning av kunstprosjekt for Fosshagen ressurssenter for demens – byggetrinn 2

Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen

Åpen prekvalifisering for kunstnere – kunst som katalysator for stedsutvikling i Fjordbyen i Lier og Drammen.

Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen 

Sist oppdatert: 12. mars 2024