Hopp til innhold

Folkehelse i Lier

 

I Lier har vi en egen Folkehelsestrategi (PDF). Folkehelsestrategien skal:

  1. Bidra til at Lier kommune gjør en helhetlig, målrettet og langsiktig innsats i folkehelsearbeidet
  2. Peke ut de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser

Målsetting
Sammen skaper vi et helsefremmende liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

Status og utfordringer
Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsen i Lier er noe over landsgjennomsnittet. Liunger har generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner. Dette er desverre ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene må fortsatt løses, men vi er på rett vei.

I Lier er folkehelseutfordringene: sosiale ulikheter, psykisk helse, tidlig innsats barn og unge samt levevaner. Se folkehelsedata