Velkommen til Landbrukskontoret

Viktig informasjon om koronasituasjonen:

Spørsmål om korona, sesongarbeidere og karantene og svar fra kommuneoverlegen

Landbrukskontoret har laget føringer for smittevern i landbruket i Lier kommune

Bønder som er i isolasjon eller karantene kan trygt stelle dyrene sine

Til deg som har behov for sesongarbeidere

Landbrukskontoret har utstrakt bruk av hjemmekontor i disse koronatider. Ta kontakt med oss direkte