Hopp til innhold

Fjordbyen

Gå til

Les mer om fjordbyen på www.fjordbyenlierdrammen.no

Visjon

Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes.

Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt mellom Drammen og Oslo. Med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Hvorfor fjordby?

  • Fjordbyen er løsningen for å håndtere befolkningsveksten i drammensområdet
  • Løser fremtidens transportutfordringer for buss, tog og bil
  • Null-visjon for klimagassutslipp og energibruk
  • Gi sjøfronten tilbake til innbyggerne

Kontaktpersoner

For Lier kommune:   

Jan Willy Føreland.
E-post: jan.willy.foreland@lier.kommune.no 

For Drammen kommune: 

Kari-Anne Narum.
E-post: kari-anne.narum@drammen.kommune.no

Spørreundersøkelse om Fjordbyen

Her kan du delta i en digital spørreundersøkelse om Fjordbyen. Vi vil gjerne vite hva du mener om blant annet kollektivtilbud, tilrettelegging for gående og syklende, kultur- og fritidstilbud, miljøvennlige bygg og tilgang til sjø og fjordliv. 

Den digitale spørreundersøkelsen kan utføres på mobil, nettbrett eller PC i perioden 5. mai – 2. juni 2023.

Her kan du svare på digital spørreundersøkelse om Fjordbyen

Gå til kapittel "Medvirke" for å finne undersøkelsen.

Alle kan delta i spørreundersøkelsen - uansett om du bor i eller utenfor Lier, jobber her, har bodd her eller på annen måte har interesse for Lier og utviklingen av det gamle industriområdet på Lierstranda.

Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt

16. mars 2023 vedtok formannskapet at forslag til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen legges ut på høring og offentlig ettersyn

Høringsfristen er 2. juni 2023.

Dokumenter i saken:

Områderegulering

16. mars 2023 vedtok formannskapet at forslag til områdereguleringsplan for fjordbyen legges ut på høring og offentlig ettersyn
Høringsfristen er 2. juni 2023.

Dokumenter i saken:

Mulighetsstudier for knutepunkt på Lierstranda

 

Strategisk plattform med masterplan

       Bakgrunnsrapporter

 Øvrige styringsdokumenter

Møter i fjordbyrådet

Se opptak av digitalt møte i fjordbyrådet 19. januar 2021

Presentasjon nytt sykehus i Drammen 19. januar 2021

Presentasjon Drammen helsepark 19. januar 2021

Presentasjon samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt 19. januar 2021

Presentasjon Eidos 19. januar 2021

Presentasjon Brakar 19. januar 2021

Presentasjon interkommunalt plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya 19. januar 2021

Seminar om transportløsninger i Fjordbyen

Hva gjøres i Fjordbyen for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt? 12. januar 2023 var det seminar på Haugestad om dette, med blant annet presentasjon av Asker kommunes erfaringer fra den såkalte Billingstad-modellen.

Her kan du se opptak av møtet om transportløsninger i Fjordbyen

Presentasjoner

 

Plansminar 21.08.2019 (Haugestad, Lier kommune)

Samlingens hovedtema: Koordinering av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur/kollektivknutepunkt og områderegulering - Fjordbyen.

Program

Presentasjon 1

Presentasjon 2

Presentasjon 3

Presentasjon 4

Presentasjon 4B

Presentasjon 5

Arbeidsoppgavene

Gruppe1

Gruppe 2

Gruppe 3

 

  

Sist oppdatert: 05. mai 2023

Fant du det du lette etter?